Praktijkproef openstaande diepwandsleuven

Projectomschrijving:

De Noord/Zuidlijn is de nieuwe metroverbinding tussen Amsterdam-Noord en het Europaplein. De infrastructuur bestaat uit een gedeelte open bak constructie, een afgezonken tunnel en geboorde tunnels. Ter plaatse van de verschillende stations werden middels diepwanden open bouwputten gecreëerd waarbinnen de stations gerealiseerd zijn.

Om vooraf meer informatie te verkrijgen over de reactie van de Amsterdamse grondopbouw bij het aanbrengen van een diepwand werden er ter plaatse van de diepwanden onder de Mondriaan toren in Amsterdam metingen verricht. De diepwanden die werden aangebracht waren ca 70 cm dik en 3 tot 70 m diep. De panelen waren 2 tot 3,5 m breed.

De verrichtte metingen bestonden uit:

 • hellingmetingen in de diepwand welke horizontale verplaatsing meet
 • hellingmetingen in de grond
 • extensometingen welke verticale verplaatsing meet
 • maaiveld hoogtemetingen
 • waterspanningsmetingen
 • paaltesten om inzicht te vergrijgen in verandering in veranderingen in het paaldraagvermogenNaamlD-wall testoos

Werkzaamheden:

In dit project was ik verantwoordelijk voor de organisatie van het testtraject van start tot financiële afronding. Hieronder vielen onder andere:

 • Praktische invulling geven aan het door het projectbureau aangegeven meetprotocol.
 • Berekenen en uitbesteden hulpconstructies.
 • Inkopen expertise t.b.v. het uitvoeren van de meetsystemen.
 • Afstemming met onderaannemers (Fugro, het Franse Soldata, Heijmans) inclusief uitvoerende aannemer van de diepwand (Heijmans).
 • Contact met projectbureau NZ-lijn omtrent voortgang en financiën.
 • Opstellen overkoepelend rapport m.b.t. de meetgegevens en de relatie met de uitvoering

Uiteindelijk is het project, met een omzet van in totaal 225.000 Euro, ruim binnen budget en binnen de geplande tijd uitgevoerd.