Monitoring Noord/Zuid lijn Amsterdam

Projectomschrijving:MOn NZlijn

De Noord/Zuidlijn is de nieuwe metroverbinding tussen Amsterdam-Noord en het Europaplein. De infrastructuur bestaat uit een gedeelte open bak constructie, een afgezonken tunnel en geboorde tunnels. Ter plaatse van de verschillende stations werden middels diepwanden open bouwputten gecreëerd waarbinnen de stations gerealiseerd zijn.

Over het boortracé met de stations werd een monitoringsproject uitgerold bestaande uit 3D-metingen aan de gevels, grond deformatie metingen en een continue controle op de data leverantie.

Enkele getallen:

Ca. 80 robotic totalstations die gezamenlijk ca. 5500 meetlocaties (prisma’s) continue metingen verrichtten. Dit betekende een datastroom van 5500 datapoints per half uur die verwerkt en gecontroleerd dienden te worden. Daartoe werd een beveiligd draadloos netwerk over het hele tracé uitgerold om de data naar kantoor te verplaatsen.

Bij aanvang van dit project, in 2001-2002, was dit een zeer nieuwe techniek. Het systeem kan uiteindelijk middels berekeningen een nauwkeurigheid bereiken van 0,1 mm. Dit houdt in dat de groei van een gebouw onder invloed van de zon meetbaar is. Behalve de totalstations waren er dwars op de tunnel op ca. 50 plaatsen raaien met sensoren in de grond geïnstalleerd. Deze bestonden uit 10 tot 12 boorgaten met daarin geplaatst instrumenten (extensometers en inclinometers) om horizontale en verticaal gronddeformatie te meten.

Werkzaamheden:

Mijn werkzaamheden waren het opzetten van een team om de instrumenten te installeren en te onderhouden. Inclusief een snelle interventie unit om uitval tot een minimum te beperken. Bij uitval van het (deel / volledig) systeem waren contractueel boetes bepaald. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de data transmissie. Zowel transmissie van de data naar onze computers en naar die naar de klant. Ook de communicatie met andere teamleden (Grontmij, Soldata ), communicatie en planning van onderaannemers viel onder mijn verantwoording. Evenals het verzorgen van huisvesting voor de Franse collega’s, de projectorganisatie, opslag en materieel faciliteiten.

Op de drukste momenten gaf ik leiding aan een 14-tal Franse collega’s bestaande uit geodeten, (IT-) technici en installateurs, een 2-tal meetploegen van Grontmij en de 4 onderaannemers.

Op het moment dat het systeem draaide en de meeste kinderziekten er uit waren heb ik voor het project team een rapport opgesteld met daarin alle specificaties van het systeem een complete documentatie van alle afspraken met de opdrachtgever. Daarmee was voor mij de uitdaging verdwenen en heb ik een ander project opgezocht.