Controle paal integriteit RWE

Projectomschrijving:B0UMA

Ten behoeve van de nieuwbouw van de energiecentrale van RWE/Essent aan de Eemshaven zijn een 8500 vibropalen en ca. 200 fundexpalen aangebracht. In lengte varieerde deze van 20 tot ca 35 m. waarbij bij grote delen van het plan de palen over enkele meters gesneld werden.

 

 

Werkzaamheden:Akoestische paal controle RWE

Door Terrocon zijn wij gevraagd om de palen akoestisch door te meten en om bij het constateren van eventuele gebreken overleg te voeren met de opdrachtgever. Afhankelijk van de gevonden defecten zijn de palen verder gesneld of onder een proefbelasting nogmaals gemeten. Deze werkzaamheden zijn over een tijdsbestek van ongeveer 2,5 jaar uitgevoerd.