Praktijk Injectie Proef Fase 1

pip.ht4

Projectomschrijving:

ballast

De Noord/Zuidlijn is een nieuwe metroverbinding tussen Amsterdam-Noord en het Europaplein. De infrastructuur bestaat uit een gedeelte open bak constructie, een afgezonken tunnel en geboorde tunnels. Ter plaatse van de verschillende stations worden middels diepwanden open bouwputten gecreëerd waarbinnen de stations gerealiseerd worden.

Na laboratorium testen en een test om de injecteerbaarheid van materialen in de verschillende lagen te testen heeft het projectbureau NZlijn opdracht gegeven om een full-scale praktijk test op te zetten. Het doel van de test was om inzicht te verkrijgen tot:

  • De beheersbaarheid en controleerbaarheid van injectie processen.
  • Het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de processen.
  • De effectiviteit van het injectielichaam.
  • Effecten van het aanbrengen van de lansen en injecties op het paaldraagvermogen.

Om tot deze doelstelling te komen is op de project locatie aan de Sixhavenweg een aantal houten palen geïnstalleerd tot de 1ste zandlaag en een 3 tal Prefab palen tot de 2de zandlaag. Hierboven is een staalconstructie gebouwd waarop het benodigde ballast (740 ton) geplaatst is.

In de palen zijn grondspanningsmeters en waterspanningsmeters geplaatst. Rondom de testpalen zijn waterspanningsmeters, extensometers en inclinometers geplaatst om de grondsituatie te monitoren.

Uiteindelijk zijn er een aantal injectiemethoden op verschillende wijzen toegepast hierbij is continue met een robotic total station een groot aantal meetpunten vastgelegd.

Na iedere fase zijn de palen proefbelast om eventuele verschillen met de proefbelasting van voor de injecties aan te tonen.

Werkzaamheden:brug

Projectleiding over het totale test traject. Ik was daarmee verantwoordelijk voor de planning van het in te zetten materieel, de contacten met klant (Projectbureau NZ-lijn) en onderaannemers. Daarnaast heb ik de projectadministratie, financiën en uiteindelijke uitvoeringsrapportage bijgehouden en opgesteld. Uiteraard diende de kwaliteit van de metingen gegarandeerd te worden waar door mij scherp op gelet werd.

In het bijzonder het grote aantal (buitenlandse) onderaannemers met een verschillende wensen was een uitdaging. Er moest soms gedurende een zeer korte tijdspanne een groot aantal tests in bijvoorbeeld een verse betonkolom uitgevoerd worden door verschillende meetinstanties.

Uiteindelijk is het project vrijwel binnen de planning en ruim binnen budget uitgevoerd. Het budget, exclusief meerwerk, bedroeg 2.250.000 Euro.  Naamloos


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.