Onze producten en diensten

research and consultancy

We carry out advice and associated soil surveys for, for example, foundations, sheet piles and adjacent constructions.

Wij voeren advies en bijbehorende grondonderzoeken uit voor bijvoorbeeld funderingen, damwanden en aangrenzende constructies.

Quality control

Due to the possibilities of the registration equipment, pile guidance and measuring equipment, we can supply a total product to ensure that your pole (system) is fully documented.

Door mogelijkheden van de registratieapparatuur, heibegeleiding en meetapparatuur kunnen wij een totaalproduct leveren om er voor te zorgen dat uw paal (systeem) volledig gedocumenteerd word.

CP-Pile

In eerste instantie voor de Gasunie ontworpen paalsysteem dat volledige elektrische isolatie bewerkstelligt tussen constructie en grond.

In the first instance for the Gasunie designed pile system that ensures complete electrical insulation between construction and ground.

Nieuws

(Nederlands) CGF-2

Tags : 

Sorry, this entry is only available in Dutch.

Read More

(Nederlands) VCA

Tags : 

Sorry, this entry is only available in Dutch.

Read More

Marianne!

Tags : 

From 7 December 2018 we have a new team member. Mariann

Read More

New location

is GrondGrip is growing and more space is needed. From

Read More

Wanted!

Colleague! See here what we are looking for.

Read More

Lara!

Tags : 

From 24 April 2017, Lara works with us as a measuring t

Read More

Theoretische kennis en praktische ervaring gebundeld in één organisatie.