Onderzoek

Sonderensonderen
Elektrisch sonderen is een nauwkeurige methode waarmee de plaatselijke bodemgesteldheid op draagkracht kan worden gemeten . Daarnaast kan mantelwrijving (kleef) gemeten worden waarmee het wrijvingsgetal van de grondlaag berekend kan worden. Dit wrijvingsgetal geeft een helder beeld van de bodemopbouw. Een grondmechanisch adviseur kan hiermee de verschillende grondlagen goed onderscheiden en in kaart brengen.

 

kalenderenKwaliteitsborging en controle

Akoestische paalcontrole, of ”hamertje tik”. Het doormeten van palen om discontinuïteiten zoals verdikking, verjonging en/of scheuren uit te sluiten.

 

 

 

Drukproevenbrug
Bij twijfel aan de draagkracht van geplaatste palen of ten gunste van test- en onderzoeksprojecten, kunnen statisch, beperkt of dynamisch worden uitgevoerd.
e.e.a. uitgevoerd volgens de norm NEN 6745-1 en 6745-2.

 

omgevallenBegaanbaarheidsanalyses bouwterreinen
Veiligheid ten aanzien van de stabiliteit van de hei- of boorstelling is van niet te onderschatten waarde. Te vaak nog gebeuren er ongelukken. Het vooraf controleren, adviseren en zorg dragen voor een stabiele en werkbare bouwput verkleint deze risico’s.