Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging en controleAkoestische paal controle RWE

Akoestische paalcontrole, of ”hamertje tik”. Het doormeten van palen om te controleren of er geen discontinuïteiten aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: Verdikking, verjonging, scheuren.

Drukproeven, bij twijfel aan de draagkracht van geplaatste palen of ten gunste van test- en onderzoeksprojecten, kunnen statisch, beperkt of dynamisch worden uitgevoerd.
e.e.a. uitgevoerd volgens de norm NEN 6745-1 en 6745-2.

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.

kalenderenDirectievoering/ uitvoeringsbegeiding
Tijdens het heiproces bent u van begin tot eind verzekerd van deskundige begeleiding. Wij zien er op toe dat er conform de tekeningen, lokale voorschriften en geldende richtlijnen wordt gewerkt, en controleren de uitvoering van de heiaannemer. In heldere rapportages treft u de behaalde paalpunt niveaus, kalenderwaarden en eventueel gesignaleerde afwijkingen. De voortgang van het werk wordt als geheel vastgelegd zodat u als opdrachtgever een goed inzicht heeft van het uitgevoerde werk.

Direct kunnen inspelen op onverwachte situaties optimaliseert de continuïteit van de funderingswerkzaamheden.

MonitoringMOn NZlijn
Automatische metingen gevelverplaatsing. Het minimaliseren van risico’s, de mogelijkheid hebben vroegtijdig in te grijpen bij dreigende veranderingen in de grond of aan gebouwen gebeurt door middel van monitoring. Variërend van lokale metingen tot grote en complexe systemen. Al meer wordt er gewerkt met computer gestuurde apparatuur waarbij op zeer hoge nauwkeurigheid verplaatsingen in de grond en van gebouwen kan worden geregistreerd.