Onze producten en diensten

research and consultancy

We carry out advice and associated soil surveys for, for example, foundations, sheet piles and adjacent constructions.

Wij voeren advies en bijbehorende grondonderzoeken uit voor bijvoorbeeld funderingen, damwanden en aangrenzende constructies.

Quality control

Due to the possibilities of the registration equipment, pile guidance and measuring equipment, we can supply a total product to ensure that your pole (system) is fully documented.

Door mogelijkheden van de registratieapparatuur, heibegeleiding en meetapparatuur kunnen wij een totaalproduct leveren om er voor te zorgen dat uw paal (systeem) volledig gedocumenteerd word.

CP-Pile

In eerste instantie voor de Gasunie ontworpen paalsysteem dat volledige elektrische isolatie bewerkstelligt tussen constructie en grond.

In the first instance for the Gasunie designed pile system that ensures complete electrical insulation between construction and ground.

Nieuws

Bouwvak 2019

wij zijn op vakantie van 27 juli tot en met 18 augustus

Read More

CGF-2

Tags : 

Om het kennisniveau van onze mensen binnen GrondGrip te

Read More

VCA

Tags : 

29 januari 2019. Marianne heeft nu ook haar VCA diploma

Read More

GEZOCHT!

Collegae! Zie hier

Read More

Lara!

Tags : 

Vanaf 24 april 2017 werkt Lara bij ons als meettechnicu

Read More

Theoretische kennis en praktische ervaring gebundeld in één organisatie.